Życie Pana Moliera – Michaił Bułhakow


I Moliere i Bułhakow byli artystami.

A artyści potrzebują wolności i przestrzeni dla swojej twórczości. Jednak żyć samą sztuką 
w oderwaniu od rzeczywistości jest bardzo trudno. Na sztukę oddziałująobyczajowość i polityka. 

Pan Moliere, dramatopisarz, żyje we Francji rządzonej przez Ludwika XIV, Bułhakow, w Rosji rządzonej przez Stalina. Oboje muszą się liczyć z władzą, aby móc wykonywać swój zawód artysty. Ten kompromis boli…

Jednakże, Bułhakow, którego większość utworów zostało wydanych pośmiertnie, nie miał tyle szczęścia, co jego bohater Pan Moliere, który już za życia okrył się sławą dzięki swoim sztukom.

Jak to zwykle bywa u Bułhakowa, świetna proza, przybliżająca nam nam autora „Świętoszka”, którego prawdziwe nazwisko brzmiało: Jean Baptiste Poquelin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *